மனித உடலின் முக்கிய உறுப்பான நுரையீரல் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்!!!

மனித உடல் இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்பட்ட உயிர்களிலேயே அற்புதமான படைப்பு. பல புரியாத ஆச்சர்யமூட்டும் விசயங்கள் நிறைந்த ஒன்று தான் மனித உடல். இன்று வரை மனித உடலை பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. அந்த அளவில் மனித … Read More

ஆரோக்கியமாக இருக்க பின்பற்ற வேண்டிய உணவு பழக்கங்கள் !!!

சாதாரணமான நாட்களில் உணவு உட்கொள்வதில் எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லை. ஆனால் வேலை அதிகம் உள்ள நாட்களில் நிச்சயம் உணவு உட்கொள்வதை முதல் வேலையாக கடைபிடிக்க வேண்டும். வேலை அதிகமாக உள்ள நாட்களில் ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிட கடினமாக இருக்கலாம். நமது … Read More