சிங்கப்பூரில், வரும் செப்டம்பர் மாதம் 27 முதல், உணவகங்களில் உணவருந்த குழு அளவு 2 ஆக குறைக்கப்படுகிறது !!!

சிங்கப்பூர்: உணவு & பான கடைகளில் உணவருந்த அனுமதிக்கப்பட்ட குழு அளவு 5 நபர்களிடமிருந்து அதிகபட்சம் 2 நபர்களாக குறைக்கப்படுவதாக கோவிட்டுக்கான அமைச்சர் குழு தெரிவித்துள்ளது.

அடுத்த 2 வாரங்களுக்குள் தினசரி தொற்று எண்ணிக்கை 3,200 மற்றும் அதற்கு மேல் எட்டலாம் என்று எதிர்பார்ப்பதால் 27 செப்டம்பர் முதல் 24 அக்டோபர் வரை புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்டிருந்தால், வழக்கமான உணவு & பான கடைகளில் 2 பேர் கொண்ட குழுக்கள் உணவருந்த அனுமதிக்கப்படும்.

இது உணவருந்த இருக்கும் 5 நபர்கள் என்ற தற்போதைய வரம்பிலிருந்து குறைக்கப்படும். எதிர்மறை முன் நிகழ்வு (PET) சோதனை முடிவை கொண்ட தடுப்பூசி போடப்படாத நபர்கள், குணமடைந்த நபர்கள் மற்றும் 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளும் அத்தகைய 2 குழுக்களில் இருக்கலாம்.

உணவருந்த வருபவர்கள் முழு தடுப்பூசிக்கான அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்கிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியாத உணவு & பான நிறுவனங்கள் எடுத்து செல்லுதல் மற்றும் விநியோக சேவைகளை மட்டுமே இயக்க முடியும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் F & B களுக்கு செல்பவர்கள் அனைத்து பாதுகாப்பான மேலாண்மை நடவடிக்கைகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் மற்றும் உணவு அல்லது பானம் அருந்தும் நேரம் தவிர எல்லா நேரங்களிலும் தங்கள் முகக்கவசங்களை அணிந்திருக்க வேண்டும்.

மேலும் ஹாக்கர் மையங்கள் மற்றும் காபி கடைகள் சமூகத்திற்கு அத்தியாவசிய உணவு சேவைகளை வழங்குகின்றன, எனவே தடுப்பூசி நிலை எதுவாக இருந்தாலும், இந்த வளாகத்தில் உணவருந்த வழங்கப்பட்ட சலுகை 2 நபர்கள் வரை மட்டுமே இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

(Image credit: Sakunthala Restaurant)