எய்ட்ஸ், காசநோய் மற்றும் மலேரியாவை எதிர்த்துப் போராடுவதற்காக, சிங்கப்பூர் 1 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை வழங்குகிறது..!!

சிங்கப்பூர்: முக்கிய உலகளாவிய சுகாதார சவால்களைச் சமாளிப்பதற்கான பலதரப்பு முயற்சிகளை ஆதரிப்பதற்கான தொடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்பின் ஒரு பகுதியாக, எய்ட்ஸ், காசநோய் மற்றும் மலேரியாவை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான உலகளாவிய நிதியத்திற்கு 1 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை வழங்குவதாக சிங்கப்பூர் உறுதியளித்துள்ளது.

ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட மற்றும் உலகமயமாக்கப்பட்ட உலகில், உலகளாவிய ஆரோக்கியத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு ஒன்றிணைந்து செயல்படுவது அனைத்து நாடுகளுக்கும் ஆர்வமாக உள்ளது என்பதை சிங்கப்பூர் அங்கீகரிப்பதாக சுகாதார அமைச்சு ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

வலுவான சுகாதார அமைப்புகளை உருவாக்கவும், புதிய பாதிப்புகளுக்கு தயாராகவும், தடுக்கவும், கண்டறியவும் மற்றும் பதிலளிக்கவும் நாடுகளின் திறன்களை அதிகரிக்க ஒரு ஒருங்கிணைந்த உலகளாவிய முயற்சி தேவை என சிங்கப்பூர் கூறியுள்ளது.

எச்.ஐ.வி, காசநோய் மற்றும் மலேரியாவுக்கு எதிரான உலகளாவிய சுகாதார முயற்சிகளில் குளோபல் ஃபண்ட் ஒரு முக்கிய தூணாகும். கோவிட்-19 தொற்றுநோயின் பின்னணியில், தொற்றுநோய் தடுப்பு, தயார்நிலை மற்றும் பதிலளிப்பதில் உலகளாவிய முயற்சிகளுக்கு அதிக பங்களிப்பை வழங்குவதற்கான நோக்கத்தை உலகளாவிய நிதியம் கொண்டுள்ளது.

உலக சுகாதார கட்டமைப்பில் உள்ள முக்கிய இடைவெளிகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கும், மேலும் மீள்தன்மையுடைய சுகாதார அமைப்புகளை உலகிற்கு உருவாக்குவதற்கும் சிங்கப்பூர் உலகளாவிய நிதிக்கும் மற்றும் பிற சர்வதேச அமைப்புகளுடன் தொடர்ந்து பணியாற்றும் என சுகாதார அமைச்சகம் (MOH) தெரிவித்துள்ளது.