சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் வாய் கொப்பளிப்பு திரவ பாட்டிலை தெமாசெக் அறக்கட்டளை இலவசமாக வழங்கவுள்ளது…!!!

சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் இலவச வாய் கொப்பளிப்பு திரவ பாட்டிலை வழங்க இருப்பதாக தெமாசெக் அறக்கட்டளை நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது

போவிடோன்-அயோடின் கொண்டு வாய் கொப்பளிப்பது வாயில் உள்ள கிருமிகளை கொல்லும் மற்றும் வாய்வழி சுகாதாரத்திற்கு நல்லது என்று தெமாசெக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

திங்கள் 15 நவம்பர் முதல் வெள்ளி 10 டிசம்பர் வரை ஆர்வமுள்ள ஒவ்வொரு குடும்பமும் இலவச 250 மிலி வாய் கொப்பளிப்பு திரவ பாட்டிலுக்கு இணையத்தில் பதிவு செய்யலாம் என தெமாசெக் அறக்கட்டளை நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது

SP குடியிருப்பு நீர் கணக்கு எண்ணை பயன்படுத்துமாறு் அந்நிறுவனம் கூறியிள்ளது. பொதுமக்கள் தேர்வு செய்யும் இடத்தில் 22 நவம்பர் முதல் டிசம்பர் 12 சூரியன் வரை சுயமாக அதை பெற்று கொள்ள வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 1 முதல் -4 அறை HDB வீடுகளுக்கு சிங்போஸ்ட் மூலம் ஒவ்வொரு கடிதப் பெட்டியிலும் கூடுதலாக சிறிய வாய் கொப்பளிப்பு திரவ பாட்டில் (125 மிலி) வழங்கப்படும். Stayprepared.sg/staywell என்ற இணைய தளத்தில் கூடுதல் விவரங்களை பார்க்கவும்.

((Image credit: Temasek foundation)