செப். 27 முதல், வீட்டிலிருந்து வேலை செய்ய முடிந்தவர்களுக்கு (WFH) அது இயல்பு நிலை வேலை ஏற்பாடாக இருக்கும் – MOM

சிங்கப்பூர்: 27 செப்டம்பர் முதல் 24 அக்டோபர் வரை, வேலையிடங்களுக்கான பாதுகாப்பான மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

நேற்று (செப்.24) கோவிட்டுக்கான அமைச்சர்கள் குழு, அதிகரித்து வரும் சமூக தொற்றுகளின் காரணமாக, பாதுகாப்பான மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை (SMM) கடுமையாக்க வேண்டும் என்று அறிவித்தது.

வீட்டிலிருந்து வேலை (WFH) இயல்புநிலை வேலை ஏற்பாடாக இருக்கும். WFH செய்யக்கூடிய அனைத்து ஊழியர்களும் அவ்வாறு செய்வதை முதலாளிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

வேலையிடத்தில் தொற்று ஏற்பட்டால் 10-நாள் WFH என்ற நடைமுறை இடைநிறுத்தப்படும்
WFH செய்ய முடியாத ஊழியர்கள் ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட் (ART) மூலம் வாராந்திர சுய சோதனை செய்ய கடுமையாக ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

WFH செய்யக்கூடிய ஊழியர்கள், ART பயன்படுத்தி எதிர்மறை சோதனை முடிவு இருந்தால், தற்காலிக காரணங்களுக்காக வேலையிடத்திற்கு திரும்ப முடியும்.

மேலும் வெவ்வேறு தொடக்க நேரங்களை செயல்படுத்துதல், ஊழியர்களை வேறு வேலையிடங்களுக்கு மாற்றி அனுமதித்தல்
சமூக கூட்டங்களுக்கான அனுமதி இல்லை என்பதை உறுதி செய்தல், மற்றும்
உணவு இடைவேளை தனித்தனியாக எடுத்தல் ஆகியவற்றை முதலாளிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

(Image credit: Yahoo)